Ako to všetko začalo?

Načrúc do studničky prvopočiatkov spomeňme rok 1997, kedy v obci Krásno nad Kysucou na podnet Miestneho kultúrneho strediska, MO SZŽ vznikla ženská folklórna skupina (Fsk)  pod vedením učiteľa Leopolda Kulicha. V tom istom roku sa vedenia Fsk ujal MUDr. Marián Pavčík.
Pre členky Fsk boli ušité kroje, na čom mala zásluhu Mekyňová Štefánia. Prvé vystúpenie bolo na folklórnom festivale v Ochodnici v roku 1977. Členkami Fsk boli: Kopásková Mária, Starečková Mária, Blažeková Štefánia, Jakubcová Božena, Jarabicová Justina, Sýkorová Jolana, Buchtová Mária, Šusteková Jolana, Mekyňová Štefánia, Isteníková Mária, Ďuranová Anna st., Gavlasová Oľga, Pavčiková Ernestína.
Vedúci Fsk MUDr. Marián Pavčík, ktorý mal bohaté skúsenosti a odborné znalosti z uvedenej oblasti, viedol skupinu až do svojej smrti v roku 1994. Novým vedúcim sa stal Kasaj Milan, ktorý spieval a hral na píšťalke. Skupina vystupovala na viacerých podujatiach, festivaloch, kultúrnych akciách ako folklórne festivaly v Ochodnici, Strážnici, Východnej, Turzovke, v Rožňove pod Radhoštem a pod. V roku 1991 vystupovala Fsk v Detve v celovečernom programe pod názov „Láska, smiech a bieda Kysúc“. Taktiež každoročne vystupovala a vystupuje dodnes so svojimi scénkami a piesňami v skanzene vo Vychylovke.
Veľkým úspechom Fsk bolo nahratie gramoplatne „Kysuce“ v roku 1986 v rozhlasovom štúdiu v Banskej Bystrici.
V roku 2001-2014 sa Fsk predstavovala v krásňanskej materskej škole spevom, hrou na ozembuch, píšťalke a scénkami: vynášanie Moreny, stavanie a váľanie mája, Ondrejovské zvyky, fašiangy, na Luciu. Takýmtospôsobom sa priblížili deťom starodávne zvyky na Kysuciach.
V auguste 2001 pri príležitosti vyhlásenia Krásna nad Kysucou
za mesto, Fsk sa predstavila s pásmom „Odchod do Ameriky“.
Postupom času sa v skupine vystriedali ďalší členovia: Buková Štefánia, Ďuranová Anna ml., Hrušíková Štefánia, Macurová Anna, Prokopičová Pavlína, Sýkorová Margita, Sporišová Anna, Ondrúšková Emília, Sýkorová Helena, Švábiková Eva, Kasaj František, Rábik Vladimír.
V roku 2004 sa vedúcou Fsk stala Ďuranová Anna. Niektoré členky opustili Fsk zo zdravotných dôvodov, úmrtia a niektoré pre starobu prestali chodiť. Ostalo 6 pôvodných členiek, ku ktorým pribudli postupne ďalšie, ktoré sú vo Fsk dodnes.
Postupne Fsk obohatili i muži a stali sa jej súčasťou. Fsk nabrala nový rozmer príchodom heligónkára Vladimíra Riečičiara. Krásne tóny jeho heligónky a pozoruhodný spev naliali do Fsk novú silu a chuť ísť vpred.
Do obdobia roku 2013 vystupovala Fsk viackrát v materskej škole, pravidelne v domove dôchodcov, na rôznych vystúpeniach organizovaných mestom, na významných výročiach našich občanov, v Ružomberku na seniorskej lýre, na folklórnych festivaloch v Ochodnici - každoročne, v Poľsku, vo Frenštáte pod Radhoštem v ČR a iné. Fsk sa zúčastnila i natáčania filmu so slovenskými hercami a spevákmi „Kubko a Maťko“ v skanzene vo Vychylovke.
S  Pirohom Pavlom boli natočené filmové scénky  „Jarné zvyky“,  „Vynášanie Moreny“ a „Odchod do Ameriky“. V jednotlivých pásmach a scénkach účinkovali aj deti: Pustaj Mário, Ďurana Daniel, Ďurana Matej, Oravcová Terézia, Kuljovská Katarína, Nogová Júlia, Šadláková Lenka, Kasajová Ivana, Kasajová Mária, Koperová Silvia, Kopera Patrik, Cvengrošová Adriána, Hofferová Vanesa, Marek, Gabika a Monika Mečiaroví. Dnes sú poniektorí už dospelí ľudia.
Vedúcou Fsk v roku 2013 sa stala členka skupiny Korhelíková Viera. Nadviazala na dobrú prácu, ktorú odviedli jej predchodcovia MUDr. Marián Pavčík, Kasaj Milan a Ďuranová Anna.
Vo svojej činnosti sa Fsk naďalej opiera o folklórny materiál svojho prostredia a okolia. Námety na scénické spracovanie rôznych pásiem, zvykov čerpá z autentických výpovedí predkov, ako i piesňového repertoáru svojho mesta, regiónu Kysúc, ale i rôznych oblastí Slovenska. Svojou činnosťou sa snaží uchovávať a šíriť hodnoty tradičnej ľudovej kultúry, ktorú po stáročia vytváral slovenský ľud.
Medzi úspechy Fsk patrí 1. miesto na Folklórnom festivale regiónu Kysúc v Ochodnici v roku 2014 s pásmom „U košikára“ a účasť
na krajskej súťaží v Habovke na Orave, kde sa umiestnila v bronzovom pásme.
Od roku 2015 vystupuje Fsk pod názvom VRABČIAR a v decembri toho istého roku sa stala občianskym združením.
Prioritou Fsk VRABČIAR v roku 2016 bolo naspievať svoje prvé CD – zmes folklórnych ľudových piesní na zachovanie dedičstva našich otcov a materí, čo sa aj podarilo.
Pri príležitosti osláv 15. výročia získania štatútu mesta Krásno nad Kysucou dňa 4. septembra 2016 bolo prvé CD Fsk VRABČIAR slávnostne pokrstené poslancom NR SR a predsedom Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jurajom Blanárom a primátorom mesta Ing. Jozefom Grapom.
V súčasnosti má Fsk VRABČIAR 22 členov z toho15 žien a 7 mužov v zložení: Korhelíková Viera, Koperová Anna, Bakalová Štefánia, Ing. Anna Trauerová, Kasajová Ivana, Ďuranová Antónia, Ďuranová Anna, Trauerová Štefánia, Tomčalová Mária, Stasinková Anna, Rusnáková Darina, Vaňovcová Oľga, Kuljovská Magda, Sýkorová Margita, Chilá Oľga, Gacík Miroslav, Kormanec Jozef, Riečičiar Vladímír, Raček Karol, Maják Jozef, Ševčík Jozef, Lastovica Marcel.
Fsk VRABČIAR v roku 2015 vystupovala v Starej Bystrici
na oslavách zvrchovanosti Slovenska v programe „Ospievaná vrchovina“ a v roku 2017 pri príležitosti 25. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska v programe „Moja rodná“.
V repertoári i naďalej Fsk reprezentuje programy ako: „Drápanie peria, Vynášanie Moreny, Sadenie zemiakov, Pletenie košíkov – U košikára, Svätojánske ohne, Kutie kosy, Zbieranie liečivých bylín, Čarovanie, Príprava na svadbu, Čepčenie nevesty, Dlávenie kapusty, Ondrejovské zvyky, Na Luciu, Odchod do Ameriky a pod. Od roku 2013 po dnešok Fsk úspešne absolvovala spolu 94  vystúpení.
Členovia Fsk VRABČIAR pevne veria, že svojimi vystúpeniami dôstojne pokračujú v šľapajách svojich predchodcov, rozdávajú radosť,
a  zachovávaním a šírením tradícii našich predkov hrdo reprezentujú svoje mesto, región a Slovensko.

 

Viera Korhelíková,vedúca Fsk VRABČIAR

Hodnotiť článok: 
Average: 3.5 (2 votes)