Výsledkom úspešnej implementácie dvoch projektov sú zmodernizované šatne pre žiakov, dorastencov a hráčov prípravky TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

Spoločenské a záujmové organizácie obce Vysoká nad Kysucou sa obdobne ako i samotná obec snažia sledovať a aktívne zapájať do rôznych zverejnených výziev a grantov. Vďaka takto získaným finančným prostriedkom sa nám postupne darí zlepšovať materiálno-technické vybavenie ale i samotné zázemie činnosti jednotlivých organizácií.
TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou už dlhodobo „bojovala“ z nevyhovujúcim a priam katastrofálnym stavom šatní, ktoré viac neslúžili ako slúžili na prezliekanie hráčov dorastu, žiakov a počas tréningov i detskej prípravky. Šatne boli vybudované z drevotriesky, ktorá bola na mnohých miestach prehnitá a zatečená. V podlahách boli diery od nôh lavičiek a vešiaky na stenách plnili skôr funkciu „ozdobnú“ ... Po zrekonštruovaní priestoru bývalej posilňovne a výstavbou novej sprchy a šatní obcou Vysoká nad Kysucou na jar kalendárneho roku 2016, bolo dočasným riešením presunutie žiakov, dorastencov a prípravky na prezliekanie do mužskej šatne hostí a do šatne domáceho A-mužstva.
Po roku pôsobenia v núdzových podmienkach bolo jediným možným riešením rekonštrukcia pôvodných šatní žiakov a dorastu.
TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou preto s nadšením privítala zverejnenú výzvu Nadácie KIA Motors Slovakia a spracovala žiadosť „Modernizácia šatní prípravky, žiakov a dorastencov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou“, ktorá bola zaradená do grantového programu EGP Región šport 2017. Nadšenie dňa 17. marca 2017 vystriedala úprimná radosť, ktorú vyvolalo oznámenie, že naša žiadosť bola schválená a Nadácia KIA Motors Slovakia prispeje na rekonštrukciu šatní prípravky, žiakov a dorastu sumou 4 950,00 EUR.
Keďže realizačný zámer predpokladal s rozpočtom cca 7 200,00 EUR obec Vysoká nad Kysucou využila možnosť zverejnenej výzvy - Výzva č. 1/2017 Šport, ktorej vyhlasovateľom bol Žilinský samosprávny kraj a spracovala žiadosť „Modernizácia šatní žiakov a dorastencov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou“. Žiadosť obce Vysoká nad Kysucou bola zastupiteľským zborom ŽSK a samotným predsedom ŽSK Ing. Jurajom Blanárom posúdená ako opodstatnená a obci Vysoká nad Kysucou bola na realizáciu zámeru schválená suma vo výške 1 450,00 EUR. V oboch prípadoch podaných žiadostí bola nevyhnutná a samozrejmá i spoluúčasť žiadateľov a finančné prostriedky na realizáciu projektov poskytla TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou a taktiež i obec Vysoká nad Kysucou.
Po realizácii nevyhnutných verejných obstarávaní na dodávku materiálu či realizáciu špecifických prác, ktoré nebolo možné realizovať prostredníctvom zamestnancov obce sa v mesiaci Apríl 2017 začalo s vytúženou modernizáciou. Práce realizovali v prevažnej miere pracovníci prijatí na základe ponúkaných zamestnaneckých programov UPSVaR v Čadci  kmeňoví zamestnanci obce.
Po odstránení pôvodných drevených šatní vznikol priestor o rozmere 15m x 4,5 m, ktorý sa rozdelil do prístupovej chodby, troch šatní a malého skladu.
Práce pozostávali z nasledujúcich činností:
• Demontáž pôvodných drevených stien
• Demontáž stropných podhľadov
• Aplikácia paropriepustnej fólie a pôvodnej tepelnej izolácie
• Aplikácia paronepriepustnej fólie a OSB podhľadových dosiek
• Vyrovnanie podlahy
• Zameranie a murovanie priečok
• Osadenie zárubní
• Realizácia elektrickej prípojky
• Elektroinštalačné práce (natiahnutie elektrických rozvodov, zásuvky, svetlá)
• Výmena okien za izolačné plastové
• Zmena umiestnenia otvoru okien podľa nových dispozícií
• Zateplenie stropu polystyrénom 4 cm
• Aplikácia sieťky, lepidla, omietky
• Pokládka dlažby, soklov a škárovanie
• Maľovanie
• Montáž elektroinštalácií: vypínače, zásuvky, svietidlá
• Montáž interiérových dverí
• Výmena a montáž exteriérových dverí
• Výmena hlavného elektrického rozvádzača
• Dokončovacie práce
• Umiestnenie a osadenie lavičiek
• Upratovanie

K definitívnemu ukončeniu prác na realizácii celého zámeru došlo v polovici mesiaca august 2017.
Priestory budovy TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou sa tak v priebehu niekoľkých mesiacov zmenili na nepoznanie. Možnosť úspešne zrealizovať projekt tohto zámeru nám vytvorilo nedoceniteľný priestor a pomoc, vďaka ktorému sme mohli vybudovať kultúrne prostredie pre malých i mladých športovcov a vytvoriť im tak vhodné prostredie pre pestovanie telesnej zdatnosti, ktorá je dnes pri deťoch a mládeži vzácnym "artiklom". Tou najväčšou odmenou a najlepším ukazovateľom je viditeľná a ťažko opísateľná spokojnosť každého jedného detského futbalistu a ich rodičov, ktorí dnes už vedia, že vďaka zrealizovanému projektu sa ich dieťa prezlieka či oddychuje - pred a po zápase či tréningu - v čistom, hygienicky nezávadnom a kultúrnom prostredí.

Projekt „Modernizácia šatní prípravky, žiakov a dorastencov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou“ bol realizovaný vďaka finančnej pomoci:

Hodnotiť článok: 
No votes yet