Pre deti a mládež sa opäť začali školské povinnosti. Ako ich zvládnuť už od začiatku čo najlepšie?

Prázdniny sú za nami a školy opäť otvorili svoje brány. Voľné dni nahradili tie so školskými povinnosťami. Zmena nastala najmä u detí, ktoré prišli do školy prvýkrát. Tiež pre ich rodičov. Ako toto obdobie preklenúť tak, aby škola neostala pre dieťa strašiakom?

Aj rodičia môžu ovplyvniť, aký bude štart do nového školského života prváčikov. Prezradila nám psychologička Alena Hrašková. Rodič by si mal podľa psychologičky uvedomiť dôležitosť veľkej zmeny v živote svojho dieťaťa. Vstup do školy je udalosť, na ktorú sa nezabúda a má veľký význam pre každé dieťa. Je to obdobie veľkých zmien u dieťaťa, ale aj celého jeho okolia, jeho rodiny, nastupuje veľa nových momentov, ktoré ovplyvňujú systém celej rodiny. Z malého škôlkara sa stáva veľký školák. „Dieťaťu sa dejú zmeny vo viacerých oblastiach života - bude mať iných kamarátov, iný režim dňa, nastupujú povinnosti... Tým sa mení aj režim celej domácnosti. Je to krásne, ale aj záťažové obdobie pre všetkých členov domácnosti. Na to, aby to dieťa dobre zvládlo a malo dobrý štart, je potrebné zo strany rodičov venovať týmto dňom viac pozornosti,“ hovorí Alena Hrašková. Rodičia majú podľa nej v tejto dobe veľký vplyv na to, ako sa dieťaťu podarí začleniť sa do školy. „V prvom rade treba týmto dňom dať vážnosť - podieľať by sa na tom mala celá široká rodina, starí rodičia aj starší súrodenci. Prvý deň by mali rodičia sprevádzať dieťa do školy v slávnostnej atmosfére, s taškou a osláviť ten deň či už v domácom prostredí, alebo napríklad  v zmrzlinárni. Dieťa by malo pocítiť, že je to dôležitý a výnimočný deň. Často sa naň potom spomína,“ vysvetľuje Hrašková. Dôležité je tiež u dieťaťa povzbudzovať a navodiť atmosféru radosti  a dôležitosti. V prvých dňoch by si mali dať rodičia záležať na vytvorení režimu a systému v domácnosti. „Dieťa by malo od rána vedieť, aké sú jeho povinnosti - okrem samostatnej hygieny, raňajok by malo byť zodpovedné za nachystanie si pomôcok do školy, samozrejme, v prvých dňoch s dohľadom rodiča,“ radí ďalej. Tiež po návrate domov by dieťa malo vedieť, aké sú jeho povinnosti. Kedy je čas na prípravu do školy a kedy je čas na oddych - tieto časti odporúča Hrašková striedať. „Aj večerné rituály by mali byť jasne stanovené - večer dieťa musí vedieť, o ktorej sa chodí spať a ten čas by mal byť stabilný a dostatočne dlhý, aby dieťa nabralo sily na druhý deň,“ hovorí psychologička. Rodičia prváčikov musia venovať svoju pozornosť nielen prvým dňom, ale aj všetkým nasledujúcim. Nemenej dôležité je, aby mal „novopečený“ prváčik doma vyčlenený priestor na svoje školské veci, pracovný kútik, kde bude odteraz robiť domáce úlohy. Od začiatku treba dieťa učiť k poriadku. „Spočiatku to trvá dlhšie, ale návyky, ktoré si vytvorí v tomto období, sa ho budú držať dlhú dobu. Treba preto využiť toto obdobie, kedy sú deti motivované, na výchovné zmeny, pretože už nikdy sa nebudú tak tešiť do školy ako do prvej triedy. Niektoré deti toto obdobie zvládajú hravo, niektoré sú citlivejšie, ťažšie sa začleňujú do kolektívu, tieto deti budú potrebovať viac povzbudenia zo strany rodičov,“ konštatuje psychologička a dodáva, že pri problémoch s adaptáciou na školu treba kontaktovať pani učiteľku alebo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci, ktorého je Alena Hrašková riaditeľkou. Dôležité je pýtať sa nielen na to, čo bolo nové v škole, ale aj na ich pocity, čo dieťa zažilo, čo robilo, na kamarátov… „Je to dôležité aj preto, že ak príde nejaká zmena, rodič to hneď zbadá na odpovediach,“ vysvetlila psychologička. Taktiež je dôležité dieťa pozitívne podporovať, najmä ak sa mu v niečom nedarí. Kričanie a tlak nič nevyrieši, akurát sa dieťa cíti neschopné a má pocit, že nespĺňa nároky rodičov. „Stres a zlá nálada či napomínanie deti vystresuje a paradoxne to úsilie ešte zníži.  V každom prípade je toto obdobie krásne, významné, spája sa s ním veľa veselých aj krásnych historiek, reakcií detí, tak ho treba prežiť čo najkrajšie a dať mu tú vážnosť, ktorú si zaslúži.  Deťom prajem, nech sa im v škole páči a rodičom veľa trpezlivosti a lásky k deťom, aj keď spočiatku možno výkony nebudú podľa ich predstáv.“

Miroslava Murčová

snínka archív A. Hraškovej

 

Hodnotiť článok: 
No votes yet