Cyklotrasa cez Kysucké Nové Mesto má dve alternatívy

Obyvatelia Kysuckého Nového Mesta sa dlhodobo dožadujú vybudovania cyklotrasy cez svoje mesto. Možno sa cyklotrasa predsa len stane realitou, otázne je, za aké obdobie.

 

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO.  Kysucká cyklotrasa môže byť reálnejšia ako diaľnica. Nuž aj také sú paradoxy v Slovenskej republike. Hoci aj v súčasnosti prebiehajú kroky zo strany regionálnych predstaviteľov a samotných obyvateľov Kysúc na urýchlenú dostavbu diaľnice, zdá sa, že dopravné spojenie medzi Čadcou a Žilinou by mohla zlepšiť cyklotrasa. Možno to znie úplne bláznivo a bláznivé to asi aj je, ale žiaľ, takto to vnímajú obyvatelia v regióne, ktorí sú z každodennej situácie na hlavnom ťahu zúfalí. Neustále nehody, kolóny a obrovské zdržania na tejto trase poriadne komplikujú život obyvateľom Kysúc a možno aj to spôsobuje, že takéto pozitíva v podobe cyklotrasy, ktorej sa dožadujú veľmi dlho, vnímajú so satirou, okrem toho, že sú k reálnej výstavbe cyklotrase skeptickí.Rokovania so zástupcami obcí a miest na Kysuciach vedie Žilinský samosprávny kraj približne od druhého kvartálu tohto roka. V rámci týchto rokovaní, ktoré už prebehli, mali zástupcovia miest a obcí a ŽSK pripraviť možnosti trasovania cyklotrás cez ich územie. Kysucké Nové Mesto taktiež predstavilo možné trasovanie cyklotrasy, ktoré má v určitom úseku dve možné alternatívy, o ktorých vo svojom článku na webovej stránke mesta informoval prednosta mestského úradu Ľubomír Ježo.
„Občanov mesta by som chcel informovať o prebiehajúcich rokovaniach na Vyššom územnom celku v Žiline o trasovaní Kysuckej cyklotrasy. Z Ochodnice bude táto najpravdepodobnejšie viesť popri železničnej trati až ku chránenej lipke, teda nepôjde po existujúcej komunikácii, ktorá smeruje do Škorčia. Sú dve riešenia kadiaľ by mala ísť od lipky, prvé je, že sa nasmeruje doľava po spevnenej ceste okolo vybudovaného súkromného jazierka a následne k nábrežiu rieky Kysuca, alebo od lipky bude lemovať existujúcu komunikáciu okolo súkromného pozemku KLF - energetika až k sídlisku Kamence, potom doľava pozdĺž vodného toku "Vejár" až k nábrežiu rieky. Ďalej pôjde už len po hrádzi až k supermarketu LIDL, následne ponad cestu III. triedy a opäť po hrádzi okolo čističky až do Rudiny, Rudinky a Brodna. Snahou je tam, kde je to možné, vyhnúť sa existujúcim komunikáciám. K rokovaniam o trasovaní tejto cyklotrasy boli pozvaní aj predstavitelia Železníc SR, Slovenského vodohospodárskeho podniku a Národnej diaľničnej spoločnosti, lebo sú to oni, ktorí sú v prevažnej miere majitelia alebo správcovia pozemkov, kadiaľ povedie cyklotrasa. Treba povedať, že rokovania sa len začali a bude potrebné vyriešiť mnoho problémov, napr. ako bude vyriešené vysporiadanie pozemkov. Železnice SR  konštatujú, že minimálna vzdialenosť vedenia cyklotrasy od osi koľaje musí byť 4-5 m, pričom bude potrebné uvažovať aj so zabezpečením určitých bezpečnostných opatrení. Predstavitelia Slovenského vodohospodárskeho podniku sa vyjadrili, že cyklotrasu je možné viesť po hrádzi vodného toku Kysuca tak, aby sa nezužoval tento priestor, ktorý je potrebný na údržbu a aby sa uvažovalo aj s tým, že bude využívaná aj ich údržbovými strojmi. V našom obvode v miestach štyroch vodných tokov (potokov), ktoré sa vlievajú do Kysuce, sa cyklotrasa bude riešiť nie zatrubnením, ale výstavbou malých lávok s takou šírkou, aby po nich nemohli jazdiť motorové vozidlá. Predstavitelia Národnej diaľničnej spoločnosti zatiaľ len prisľúbili zaslať aktuálne trasovanie diaľnice D3 v úseku Brodno - Dunajov, vrátane prístupových ciest k výstavbe diaľnice, aby sa predišlo možnej kolízii plánovanej cyklotrasy. Z tohto vidieť, že rokovania sa len začali, ale je dôležité, že sa vôbec začali a ako som sám videl, všetci účastníci týchto stretnutí majú enormnú snahu o vybudovanie tak dlho očakávanej Kysuckej cyklotrasy," napísal vo svojom príspevku prednosta mestského úradu Ľubomír Ježo, ktorý s jeho súhlasom zverejňujeme aj v Kysuckom Večerníku.

 

Petronela Hercová Snímka: autorka

 

Hodnotiť článok: 
No votes yet