10. výročie Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov v Čadci

príhovor predsedníčky MsO  JD v Čadci Miroslavy Minárikovej

 

Vážené dámy, vážení páni,

pri listovaní dvoch kníh kroník našej organizácie nechcem sama uveriť, že sme dokázali nielen zorganizovať, ale aj do rôznych programov sa aj aktívne zapájať.  Iste spoločne s výborom sme sa tešili zo zdarného priebehu každej akcie. Mňa osobne napĺňala spokojnosť, keď sme sa rozchádzali do svojich domovov po podujatiach a všetci nadšene ďakovali a boli šťastní. To bol môj zmysel, že som to vládala usmerňovať. Ak by som mala hodnotiť, ktoré podujatia sa seniorom páčili, tak neviem. Myslím, že či kultúra, šport, poznanie nového, všetkých veľmi zaujali. Neuveriteľne s veľkou ochotou pristupovali členovia k povinnostiam, ktoré vyplývali z organizácie podujatí. Či sa prejavili ako výborné kuchárky, zručné v ručných prácach pri výstavách, alebo pomoci na rôznych brigádach. Sme určite generácia, ktorá sa nepozerá na veci „Čo za to?“, ale že sme vytvorili niečo zaujímavé (výstava ručných prác, záujem o ďalšie vzdelávanie, poznávanie nových miest, obcí, okolia mesta, v dobrovoľníckej činnosti o prestarlých seniorov) a mohla by som  ďalej pokračovať, ale tých aktivít je stále dosť a dosť. Samozrejme, môžeme ďakovať aj mestu, že v mnohých finančných zabezpečeniach sa snažili vždy nám pomáhať. Veď, neviem v ktorom meste je možnosť, aby seniori mali bezplatný vstup na plaváreň, bezplatné požičiavanie kníh v knižnici, dôstojné pripomenutie si jubileí a mnoho podujatí, ktoré pre seniorov v meste organizujú spolu s nami. Vyzdvihujem veľmi dobrú spoluprácu so sociálnym odborom na čele s Ing. Boženou Cvečkovou. Spoluprácu s inštitúciami  v meste ako s Kysuckou knižnicou, Akadémiou vzdelávania, MPS Čadca, mladými z CVČ,  základnými školami, materskými školami, SZPB,  Spolkom priateľov Čadce s okresnou organizáciou JDS. Teším sa, že už 6 rokov spevácka skupina Slnečnice pravidelne nacvičuje piesne a obveseľuje vystúpeniami v Domoch dôchodcov a na našich stretnutiach. Zásluhou Mesta Čadca a sponzorov sa nám podarilo vydať CD. Robím túto prácu preto, že som presvedčená, že všetci naši členovia – naša generácia budovali toto mesto, zanechali veľké dielo, a preto si každý senior zaslúži dôstojný život vo svojom meste.

1. Festival seniorov v Čadci
Jubilejné 10. výročie existencie našej organizácie svedčí o záujme seniorov o jej všetky aktivity a preto by sme chceli prostredníctvom okresného „1. Festivalu seniorov“ zviditeľniť  a zverejniť našu činnosť nielen v rámci mesta ale celých Kysúc.  Na prehliadke sa zúčastnia súbory seniorov  a mládeže z celých Kysúc  aj družobných organizácií. Počítame, že na festivale bude účinkovať okolo 300 spevákov a ďalších účinkujúcich.  Chceme spolu  s mládežníckymi súbormi vytvoriť dôstojnú oslavu výročia našej organizácie a tak šíriť a upevňovať solidaritu, úctu a priateľstvo, medzi  mladou generáciou a seniormi. Toto podujatie bude prejavením úcty, vzájomného porozumenia aj medzi seniormi a poukázaním nato, že v každom veku sa môže človek zmysluplne realizovať a využiť svoje cenné skúsenosti ak dostane príležitosť. Festival bude ukončený ľudovou veselicou.
Festival podporili Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca, Ministerstvo financií SR a Akadémia vzdelávania Čadca o.z.

 

Všetkých obyvateľov Kysúc  na festival srdečne pozývame!
„Je šťastím spoznať v mladosti prednosti staroby, a takým istým šťastím je v starobe udržať si prednosti mladosti.“  Goethe

Zoznam účinkujúcich:

 

Turzovské seniorky, Turzovka
Makovský prameň, Makov
Zborovanka, Zborov
Čierňanskí seniori, Čierne
Dedovanka, Oščadnica
Dúha Turzovka
Seniorka, Ochodnica
Rakovanka, Skalité
Krasnianski seniori, Krásno nad Kysucou
Kysuckí  heligonkári
FS mladých – Trenčianska Turná
Irina, ĽŠU
Sihotiar, Trenčín
Slnečnice, Čadca

Jednota dôchodcov

 

Hodnotiť článok: 
No votes yet