Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja predstavuje nominované knihy v anketovej čitateľskej súťaži Kniha Kysúc 2016 (3. časť)

Cesta hrdinov SNP od Dukly po Devín
MVDr. Andrej Renčko, veterinár, publicista a spisovateľ, horolezec, jaskyniar, milovník prírody a turistiky  približuje čitateľom najvýznamnejšiu turistickú magistrálu na Slovensku. Autor vo svojom 40 – dňovom putovaní od Dukly po Devín ponúka celistvý obraz a nevšedné pozoruhodnosti slovenskej prírody a krajiny. Publikácia z produkcie vydavateľstva Magma je obohatená množstvom fotografických dokumentov o zaujímavých objektoch a krásach slovenskej flóry a fauny.
Odborná literatúra

Stano Mikovčák. Osobnosť a dielo
Katalóg venovaný osobnosti a tvorbe talentovaného kysuckého umelca, architekta a staviteľa Stanislava Mikovčáka prináša reprezentatívny výber z jeho tvorby. Okrem fotografií a informácií o výstavnej činnosti je doplnený vyjadreniami historika umenia Milana Mazúra a spisovateľa a publicistu Rudolfa Geráta. Zostavovateľkou katalógu je Ľubica Podoláková, autor fotografií Jaroslav Velička a archív Stanislava Mikovčáka, dizajn a vydanie zabezpečila Mária Ščuryová, Magma Čadca.
Odborná literatúra

Fantastické rozprávky v ktorých dobro zvíťazí nad zlom, aj keď občas len tak tak
Rukopis nových rozprávkových príbehov úspešného kysuckého autora Antona Pajonka, na ktorom pracoval so svojou manželkou Bohuslavou Pajonkovou, sa vo vydavateľstve Magma Čadca dočkal svojho vydania. Dej nových dvanástich rozprávok sa opäť odohráva na Kysuciach, aj keď v inej rozprávkovej dimenzii. Fantastický svet, ktorý dáva krídla našej predstavivosti a fantázii, oživujú ilustrácie Tibora Paštrnáka.
Beletria

Stará Bystrica a okolie
Reprezentatívna publikácia čitateľsky príťažlivá nielen svojim obsahom, ale aj formou, vyšla vo vydavateľstve Slovakia Art Plus v 2. prepracovanom vydaní. K autorom prvého vydania Oskárovi Dubovickému a Jánovi Podmanickému pribudol rad ďalších spolupracovníkov, ktorí doplnili historické údaje a fotografický materiál do nového, profesionálne graficky spracovaného vydania. Bol to predovšetkým historik Marián Liščák, fotograf Jaroslav Velička a grafička Mária Ščuryová. Publikáciu dopĺňajú nové historické fakty najmä z obdobia 19. storočia, informácie o nových významných rodákoch, ale aj významné udalosti zo súčasného života obce. V priebehu dejín a plynutia času sa menila tvár krajiny a malebnej usadlosti, jej architektúra i vonkajší obraz.. Ale niečo zostalo rovnaké - človek, ktorý nesie v sebe dedičstvo svojich predkov a pridáva k nemu nové klenoty.
Odborná literatúra

V zátiší ticha...
Autor publikácie František Jedinák sa na jej stránkach vyznáva z lásky k rodnej obci Zborov nad Bystricou, lásky k jej obyvateľom a predovšetkým z lásky k Bohu a Božiemu milosrdenstvu. Pre rodákov a vysťahovalcov má okrem duchovného rozmeru i neoceniteľný význam v posilnení vzťahu k rodnej obci, kraju, pôvodu a uchovaniu dedičstva predkov.  Príbehy svojho detstva, osobné skúsenosti a zážitky vytvárajú plastický obraz kysuckého človeka úzko spojeného so svojim rodiskom a Bohom. Na prvú časť príznačne nazvanú „Spomienky“ nadväzuje časť „Dedičstvo“, ktorá je zameraná na sakrálne pamiatky v Zborove nad Bystricou a doplnená fotografiami jednotlivých objektov.
Beletria

Životnými cestami Jána Palárika: združenie miest, obcí a inštitúcií s palárikovskou tradíciou
Reprezentatívny zborník z činnosti združenia, ktoré spája obce, mestá, inštitúcie a divadlá na Slovensku i v zahraničí s cieľom zachovávať a udržiavať palárikovsku tradíciu a životný odkaz významnej osobnosti našich dejín. Autori Miroslav Mareček a Pavol Zemko prinášajú prehľadný zoznam informácií o združení, jeho orgánoch a predstaviteľoch, vydavateľskej činnosti i oceneniach, ktoré počas svojej existencie získalo. Zároveň prinášajú prehľad obcí, a miest na Slovensku, ktoré sú späté s pôsobením Jána Palárika a bohatou fotodokumentáciou oboznamujú so všetkými pamätníkmi, sochami, reliéfmi a  pamätnými tabuľami na území Slovenska. i spomienkovými podujatiami v zahraničí. Publikáciu v roku 2016 vydal Trnavský samosprávny kraj.
Odborná literatúra

KomuNICKuj alebo o marketingu, médiach a modernej komunikácii
Autor Peter Kubica vo svojej knihe bohato využíva svoje skúsenosti z mediálnej praxe a dlhoročného pôsobenia v pozíciách redaktora, hovorcu Žilinského samosprávneho kraja a spoluorganizátora niekoľkých konferencií venovaných tematike komunikácie, médií a marketingu. Zaoberá sa podstatou komunikácie a jej efektívnymi formami. Veľkú pozornosť venuje problematike hovorcov, spôsobom ich práce a komunikácie s médiami. Je užitočnou pomôckou pre všetkých, ktorí sa zaoberajú mediálnou komunikáciou, študentov žurnalistiky, hovorcov rôznych inštitúcií. Knihu vydalo vydavateľstvo Matice slovenskej.
Odborná literatúra

Sme čakárenská generácia
Anton Blaha sa po úspešnom titule Manderla a Modrý Maurícius predstavuje v novej knihe súborom esejí, úvah, glos, v ktorých sa trefne vyjadruje k závažným spoločenským témam, ktoré zaujali autora aj verejnosť, zasluhovali si pozornosť alebo ho nabádali k zaujatiu stanoviska, či k zamysleniu. Sú zo sféry literárnej, z histórie, výtvarného umenia i oblasti spravodlivosti. Kniha je ilustrovaná nádhernými farebnými kresbami ôsmich renomovaných slovenských výtvarných umelcov. Niet pochýb, že aj táto publikácia pozoruhodného autora obdareného výnimočnou literárnou dispozíciou osloví širokú čitateľskú verejnosť. Publikáciu prináša na knižný trh Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.
Odborná literatúra

Všetci to vedia
Dana je úspešná a ambiciózna rozvodová právnička, ktorá je presvedčená o tom, že svoj život má pod kontrolou do posledného detailu. O to viac ju zasiahne, keď ju manžel opustí pre inú ženu. Zľakne sa, že príde aj o lásku syna, ktorý má s otcom aj po odchode skvelý vzťah. Snaží sa mu byť dobrou matkou a zranené city a sebavedomie si kompenzuje prácou a úspechmi na súde. Jedného dňa dovedie jej syn domov spolužiaka, ktorý výrazne ovplyvní ich život. Ako si hlavná postava nového románu poradí, to sa čitatelia dozvedia po prečítaní knižnej novinky úspešnej slovenskej spisovateľky Márie Ďuranovej. Kniha vyšla vo vydavateľstve Brána.
Beletria

Olívia, časť prvá
Príbeh o mladej žene, jej živote, o jej úspechoch a zlyhaniach. V prvej časti  trojdielnej série sa autor Miroslav Haranta sústreďuje hlavne na vnútorný svet hlavnej postavy, vnútorné zažívanie a vytváranie si presvedčení, strachov, konceptov a „právd“, ktoré sú ukladané do jej podvedomia, a verí im viac, ako hocičomu inému. Kniha v sebe spája sebauvedomenia a osobný rast, a to všetko v pútavom príbehu plného zvratov, momentov zraniteľnosti a sexuálnych scén.
Beletria

Spracované z dostupných zdrojov (knihy, internet)
Kysucká knižnica v Čadci

Hodnotiť článok: 
No votes yet