Čo plánujú riešiť novozvolení poslanci počas svojho mandátu?

1. Čomu vďačíte za priazeň voličov?

2. V akej komisii kraja chcete pracovať a prečo?

3. Čo môžu od vášho pôsobenia v ŽSK obyvatelia regiónu Kysúc očakávať, čo im ako prvé ponúknete?
 

Jozef Grapa (4098 hlasov, SMER‑SD)
1. V prvom rade chceme poďakovať všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili volieb, zvlášť chcem poďakovať tým, ktorí mi prejavili dôveru. Dôvera sa buduje dlhodobo a nedá sa získať len sľubmi pár týždňov pred voľbami alebo nákladnou volebnou kampaňou. Preto si myslím, že voličov som presvedčil dlhodobou aktívnou prácou a obhajovaním ich záujmov v priebehu niekoľkých volebných období. Som presvedčený, že ľudia ma poznajú ako človeka činov a človeka, ktorý pomáhal a vždy bude pomáhať rozvíjať Kysuce, ale ktorý pomáha riešiť i osobné problémy Kysučanov. Určite zohralo rolu i to, že ľudia vedia, že nedávam len prázdne sľuby a problémy Kysúc chcem riešiť, ale aj viem riešiť a hľadám schodné riešenia v rámci kompetencií poslanca VÚC.

 

2. Už tri volebné obdobia som pracoval v komisii dopravy a rád by som pokračoval v práci komisie dopravy i v tomto volebnom období. Je potrebné pokračovať v rekonštrukcii a opravách ciest, tiež je potrebné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov pre správu a údržbu ciest ŽSK, na nákup techniky na zabezpečenie letnej a zimnej údržby, ale je i potrebné pokračovať v zabezpečovaní finančných prostriedkov na autobusovú dopravu tak, aby sme nemuseli obmedzovať dopravnú dostupnosť v rámci kraja.
 

3. Obyvatelia regiónu Kysúc a zvlášť môjho volebného obvodu, okresu Čadca, sa môžu spoľahnúť, že budem aktívny poslanec, ktorý bude vždy zastávať záujmy Kysúc a svojou autoritou i dlhodobými skúsenosťami budem presadzovať, aby riešenia problémov Kysúc boli prioritné v rámci ŽSK. Tak ako doteraz sa budem snažiť byť jedným z aktívnych poslancov, či už v pléne alebo v komisiách, v ktorých budem pracovať, prípadne v iných zoskupeniach, v ktorých ma zastupiteľstvo alebo predseda ŽSK poverí zastupovať ŽSK.

 

Ján Podmanický (6259 hlasov, SMER-SD)

1. Vo volebnej kampani sme sa snažili zdôrazňovať náš záujem na rozvoji a modernizácii Kysuckej nemocnice. Som presvedčený, že dôvera voličov vychádzala aj z reálnych krokov, ktoré sme už v nemocnici zrealizovali. Obyvatelia Kysúc prejavili záujem na tom, aby trend investovania do našej nemocnice pokračoval.
 

2. V minulosti som pracoval v komisii kultúry, predpokladám, že by som mohol v tejto komisii pracovať aj naďalej. Žilinský samosprávny kraj má množstvo kultúrnych pamiatok. Generálnou rekonštrukciou prešiel Sobášny palác v Bytči, v súčasnosti sa realizuje prvá etapa rekonštrukcie Budatínskeho hradu, čiastočne sa investovalo do Kysuckého skanzenu vo Vychylovke. Je to problematika, ktorá ma zaujíma.
 

3. Dlhodobo zdôrazňujem, že mojou prioritou je rozvoj Kysuckej nemocnice. Budem sa usilovať, aby pokračovali investície do nákupu nových prístrojov a do ďalších rekonštrukcií jednotlivých pavilónov a oddelení.

 

 

 

 

Jaroslav Velička (3322 hlasov, SMER‑SD) nezaslal vyjadrenie

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Cech (3103 hlasov, SMER‑SD)

1. Najskôr by som sa rád poďakoval všetkým Kysučanom za podporu vo voľbách. Je to pre mňa veľká výzva, aby som ich dôveru nesklamal. Budem sa aktívne podieľať na rozvoji Kysúc a celého kraja.
 

2. Všetky komisie sú podstatné pre chod kraja. Mne najviac blízka je sociálna oblasť. Takže by som sa chcel venovať práci v komisii sociálnej pomoci. Tam dokážem využiť svoje pracovné skúsenosti, s ktorými sa každodenne stretávam pri svojej práci. Taktiež by som si dokázal predstaviť prácu v komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktorá mi je tiež blízka. Kysuce sú atraktívna krajina s krásnou prírodou, architektúrou, kultúrou a množstvom milých ľudí. Je potrebné ich zviditeľniť.

 

3. Mojimi prioritami sú predovšetkým podpora a rozvoj v oblasti sociálnej starostlivosti, moderného školstva a skvalitnenie poskytovaných služieb v zdravotníctve. Mojou povinnosťou bude pokračovať v modernizácii a renovácii Kysuckej nemocnice. Dôležitou úlohou pre mňa je tiež zviditeľniť Kysuce ako atraktívnu destináciu doma i v zahraničí. Prinášaním rozvojových projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry, skvalitnením služieb v cestovnom ruchu sa prispeje k vytváraniu nových pracovných miest.

 

Jozef Marec (2297 hlasov, ĽS HZDS)

1. Priazeň voličov je vždy nevyspytateľná a často prekvapujúca, o tom som sa mal možnosť viackrát presvedčiť. V týchto voľbách asi zavážila moja publikačná činnosť a to, že ma mnoho ľudí pozná ako lekára, aj ako spisovateľa.
 

2. Pacovať by som chcel v komisii zdravotníctva, lebo nielen kysucké, ale aj slovenské zdravotníctvo dobre poznám. Mám aj manažérske skúsenosti, donedávna som pracoval ako námestník riaditeľa nemocnice v Čadci. Taktiež by som chcel pracovať v komisii kultúry, lebo v tejto oblasti sa tiež už dlho pohybujem, napísal som 13 kníh a pripravujem ďalšie. Takmer každý poslanec pracuje minimálne v dvoch komisiách.
 

3. Občania volebného obvodu môžu odo mňa očakávať to, čo som sľúbil - že budem riešiť problémy, kde mi siahajú kompetencie a nie je ich málo. V zdravotníctve a kultúre, k tomu som sa vyjadril, problémom je napríklad alkoholizmus a drogy na stredných školách, budem sa zaujímať aj o kvalitu procesov starostlivosti o klientov sociálnych zariadení, samozrejmosťou bude kvalita ciest a zimná údržba. A ako prvé ponúknem voličom pravidelnú informovanosť o tom, ako si naši poslanci v zastupiteľstve ŽSK počínajú. Myslím, že poslanci všeobecne majú veľkú vinu na tom, že občanovi je práca samosprávnych krajov pomerne vzdialená. Keď som si robil kampaň, mnohí občania mi nevedeli vymenovať ani jedného poslanca za náš obvod. Myslím si, že ani nie úrad, inštitúcia VÚC ako taká je občanovi vzdialená, ale hlavne poslanci, ktorých motiváciou nie je práca pre voliča, ale napĺňanie vlastných ambícií a benefitov. Toto moja motivácia určite nebola. Chcem si však vytvoriť nejaký mediálny priestor, niečo ako Okienko poslanca a pravidelne informovať voličov v našom obvode, čo sa deje, čo je nové, kto ako hlasoval a podobne. Je totiž smutné, že drvivá väčšina, až na svetlé výnimky, poslancov je v anonymite a občania o nich nevedia. Ako sa majú na nich potom obracať? MUDr. Jozef Marec, zvolený kandidát na poslanca do zastupiteľstva ŽSK. (Poslancom sa stanem až po zložení sľubu 9. 12. 2013.)

 

Andrea Šimurdová (2723 hlasov, ĽS HZDS)

1. Som presvedčená, že ľudia mi prejavili priazeň hlasovaním vo voľbách na základe výsledkov mojej práce.

2. V predchádzajúcom období som pracovala v kultúrnej komisii, rada by som pokračovala aj naďalej.
 

3. Tak ako som spomínala pred voľbami - okrem iného je v súčasnosti aktuálny problém cestnej dopravy zo Skalitého do Čadce a späť. Po začatí stavebných prác na diaľnici D3 - návoz materiálu na stavbu - sa situácia výrazne zhorší. Riešením je posilnenie osobnej vlakovej dopravy v skalitskej doline, preto nás čaká rokovanie s predstaviteľmi železníc.

 

 

Martin Šenfeld (2576 hlasov, nezávislý kandidát)

1. Keďže som nerobil takmer žiadnu kampaň, verím, že som dostal dôveru voličov hlavne výsledkami svojej práce.

2. Chcem pracovať predovšetkým v komisii zdravotníctva. Táto komisia je kľúčová pre našu nemocnicu.
 

3. Som štatutárny zástupca nemocnice, preto sa budem snažiť presadiť ďalší rozvoj nášho zdravotníckeho zariadenia, ako aj skvalitnenie poskytovania zdravotníckych služieb v našom okrese. 

 

Milan Gura (2550 hlasov, NOVA, OKS)
nezaslal vyjadrenie

Hodnotiť článok: 
No votes yet