školstvo

Pi
08
sep

Pre deti a mládež sa opäť začali školské povinnosti. Ako ich zvládnuť už od začiatku čo najlepšie?

Prázdniny sú za nami a školy opäť otvorili svoje brány. Voľné dni nahradili tie so školskými povinnosťami. Zmena nastala najmä u detí, ktoré prišli do školy prvýkrát. Tiež pre ich rodičov. Ako toto obdobie preklenúť tak, aby škola neostala pre dieťa strašiakom?
Ut
21
feb

Stredná odborná škola stavebná v Žiline pozýva na Deň otvorených dverí

Daj LIKE svojej budúcnosti! Stredná odborná škola stavebná v Žiline otvára v školskomroku 2017/2018 atraktívne študijné odbory:   TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV   Prečo ísť študovať tento odbor? • ako jediný študijný odbor na Slovensku sa zaoberá najrozšírenejšími formami energie využívanými v domácnostiach, malých a stredných podnikoch Oboznámiš sa s modernými technológiami: • výroby tepla (slnečné kolektory, fotovoltaické články), kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na báze zemného plynu • obnoviteľných zdrojov energie a klimatizačnou technikou • získaš elektrotechnickú spôsobilosť
Ut
14
feb

SOŠ Lesnícka Tvrdošín – múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti, vzdelanie budúcnosti

SOŠ Lesnícka Tvrdošín Vám zaistí kvalitné odborné vzdelanie.   Zabezpečuje vzdelávanie pre žiakov v oblasti: LESNÉHO HOSPODÁRSTVA, POĽNOHOSPODÁRSTVA, STROJÁRENSTVA.   • všetky odbory na škole sú zamerané na opravárenstvo, • sme jednou z troch škôl na Slovensku poskytujúcou prípravu žiakov na obsluhu a údržbu strojov a zariadení určených na prácu v lese pri ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva, • o kvalite školy svedčia aj početné výhry na súťažiach zručnosti Drevorubač Junior, • záujem nemeckých lesníkov  o prácu našich absolventov, • absolventi nemajú problém uplatniť sa na trhu práce vo svojom odbore, • za produktívnu prácu žiaci získavajú odmenu, • žiaci získavajú mnohé oprávnenia: vodičské oprávnenia B,T, C1,oprávnenia na obsluhu hydraulickej ruky, motorovej píly, vývoznej kolesovej súpravy, zváračské oprávnenia   Škola prevádzkuje:  
Pi
10
feb

Stredná odborná škola technická v Čadci má už 55-ročnú históriu a jej bránami prešli tisícky úspešných absolventov.

Stredná odborná škola technická v Čadci má už 55-ročnú históriu a jej bránami prešli tisícky úspešných absolventov. Od roku 2010 má škola štatút Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu. Toto označenie má škola za kvalitu prípravy a vzdelávania žiakov v technických odboroch. Je to vlastne značka kvality.         Pre školský rok 2017/18 budeme ponúkať žiakom nasledovné študijné a učebné odbory:   Študijné odbory – 4. ročné – maturita:  
Pi
10
feb

Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste. Škola, ktorá pred 66 rokmi začala vychovávať generáciu kvalitných a uznávaných strojárov.

V súčasnosti sú tradičné hodnoty školy dopĺňané modernými prvkami v edukácii. V snahe zatraktívniť všetky študijné a učebné odbory sú podporované aktivizujúce metódy vo vyučovaní. Moderné vyučovanie je podporované projektmi. Vedeniu nie je ľahostajný stav budovy školy, dielne a učební. Aj v tomto smere sa v rámci možností buduje a prestavuje. Vysoký dôraz je kladený na spoluprácu s partnerskými  zamestnávateľskými spoločnosťami pri zabezpečovaní odborného výcviku. S názvom školy Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste je spojená moderná škola, zameraná na prípravu odborníkov v oblasti strojárstva, automobilového a elektrotechnického priemyslu ako aj v poľnohospodárstve a v ekonomickej oblasti.
Ut
07
feb

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci - škola ocenená Európskou značkou 2005

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci je všeobecno-vzdelávacia škola so 68-ročnou tradíciou. Pri príležitosti 50. výročia založenia jej bol Ministerstvom školstva Slovenskej republiky za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky  prepožičaný čestný názov Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana.  Za inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní, za Projekt Gymnázium bilingválne Višegradskej štvorky v Čadci, škola získala certifikát Európska značka 2005, udeľovaný Európskou komisiou a MŠ SR. Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci  študentom ponúka 3 formy štúdia. Okrem klasického 4-ročného štúdia aj 8-ročné gymnaziálne štúdium, ktoré bolo otvorené  medzi prvými na Slovensku v školskom roku 1992/1993 a od školského roku 2002/2003 5- ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku v slovensko-anglickej bilingválnej sekcii školy, realizované podľa Projektu Gymnázium bilingválne Višegradskej štvorky v Čadci
Št
02
feb

Spojená škola v Martine ponúka štúdium pre žiakov základných škôl v učebnom odbore 4578 H rybár

Spojená škola v Martine, Červenej armády 25, 036 01, ponúka štúdium pre žiakov základných škôl v učebnom odbore: 4578 H rybár Uplatnenie v štátnych a súkromných podnikoch a rybárskych združeniach zameraných na chov sladkovodných druhov rýb a spracovanie rýb. Absolvent sa stane kvalifikovaným odborným pracovníkom, ktorý je schopný samostatne pracovať pri chove a distribúcii rýb.
St
18
jan

Ponuka štúdií na Obchodnej akadémii D.M.Janotu v Čadci v školskom roku 2017/2018

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca Študijný odbor: 6317 M 74 obchodná akadémia - – bilingválne štúdium slovensko-anglické/nemeckéForma, spôsob a organizácia  štúdia:  5-ročné denné štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníkaPlánovaný počet žiakov v šk. roku 2017/2018:  1 trieda (24 žiakov)          Základné informácie o bilingválnom slovensko-anglickom a  slovensko–nemeckom štúdiu:   Prihlásiť sa môže žiak základnej školy, ktorý  navštevuje ôsmy alebo deviaty ročník. Štúdium trvá päť rokov. Prvý ročník je zameraný na jazykovú prípravu. Od 2. ročníka sa niektoré predmety vyučujú v anglickom/nemeckom jazyku.   Vyučovacie predmety:
Ut
08
nov

JAZYKOVÁ ŠKOLA ZARAZ: NAJVÄČŠIA JAZYKOVÁ ŠKOLA, KTORÁ UČÍ 4 X RÝCHLEJŠIE!

VIAC AKO 80% ŠTUDENTOV POKRAČUJE V ŠTÚDIU Nemčinu, či angličtinu sa klienti školy naučia bleskovo. Jazyková škola ZARAZ  v Čadci sa hrdo pýši tým, že študenti, ktorí začali výučbu Callanovou metódou, si ju natoľko obľúbili, že pokračujú v ďalších leveloch. Samozrejmosťou je ukážková hodina zadarmo, ONLINE výučba z domu, dokonca garancia vrátenia peňazí. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ V jazykovej škole ZARAZ nevyhodíte peniaze nadarmo. Škola  s 19 pobočkami  na Slovensku poskytuje dokonca garancie vrátenia peňazí.
Po
06
jún

Problémy s rovnomerným rozdelením prváčikov medzi Základné školy v Kysuckom Novom Meste

Najviac prvákov bude mať v novom školskom roku opäť Základná škola Nábrežná, a to je pre ostatné školy v meste veľký problém.

Stránky

Subscribe to školstvo